SAIL RACE SYSTEM

Sail Race System er et komplett og spesialtilpasset arrangementssystem for regattaer og andre arrangementer for og med seilere. Systemet ble utviklet av SEILmagasinet i samarbeid med 07 Media og Norges Seilforbund. Nå er Sail Race System overtatt av Trosvika Production og Øisjøfoss Utvikling.

Sail Race System Team

Dette teamet betår av Hans Petter Jensen som har driftet systemet de siste 8 årene. Trygve Øisjøfoss har kodet hele systemet ifra linje 1 og til dags dato. Det betyr at drift, vedlikehold og utvikling er i de beste hender.

Sail Race System inneholder følgende fem grunnelementer:

 • Terminliste
 • Påmeldingstjeneste
 • Nettside for hvert enkelt arrangement
 • «Live-side» for hvert enkelt arrangement
 • Resultatsystem

TERMINLISTE
Alle seilforeninger kan publisere sine arrangementer på Terminlisten. Det er kostnadsfritt. Alle typer arrangementer seilforeningene har, kan publiseres; regattaer, kurs, treningssamlinger m.m. For å kunne publisere arrangementer må seilforeningen tildeles et brukernavn og passord. Kontakt post@sailracesystem.no for å få dette.
Terminlisten er søkbar både fremover og bakover i tid, og den kan filtreres på en rekke måter. Det kan også søkes i fritekst. Terminlisten er med andre ord en rikholdig kilde til hva som skal skje ? og hva som har skjedd.

PÅMELDINGSTJENESTE
Sail Race System tilbyr et spesialtilpasset påmeldingssystem for regattaer, som også kan benyttes og er egnet som påmeldinger til kurs og samlinger. Påmeldingstjenesten har egen betalingsterminal for bruk av VISA- og MASTERCARD-kort og VIPPS. Innbetalte kontingenter til arrangementene blir overført samlet til arrangørforeningen i uken etter at påmeldingsfristen har utløpt, eller når arrangementet er avviklet.
Fra deltagerkontingenten blir det fratrukket 2,5 prosent som går til kredittkortselskapet. I tillegg trekkes 5 prosent (minimum kr 500.-) av kontingenten til drift og utvikling av Sail Race System, men maksimalt kr 5.000.- pr arrangement.
Oppkobling av Sail Race System mot seilforeningers egen betalingsterminal kan skje etter avtale.
Innkreves det ikke deltagerkontingent, påløper en kostnad på kr 500.- for bruk av systemet.

Foto: Morten Jensen

NETTSIDE FOR HVER ENKELT ARRANGEMENT

Når påmeldingstjenesten taes i bruk, genereres det automatisk en fullverdig nettside for arrangementet. Denne nettsiden byr på en rekke elementer og en rekke muligheter for publisering av innhold:

 • NØKKELDATA OM ARRANGEMENTET. Systemet genererer automatisk en opplisting av de viktigste nøkkeldataene om arrangementet: Arrangør, tidspunkt, sted, påmeldingsfrist, etteranmeldingsfrist, startkontingent, etteranmeldingskontingent, e-postadresse til arrangementet.
 • NEDTELLING. Et nedtellingsur teller ned først til påmeldingsfrist, deretter til etteranmeldingsfrist og til slutt til arrangementets start.
 • FAKTATEKST OM ARRANGEMENTET. Arrangøren kan legge inn egen tekst om arrangementet.
 • DELTAGERLISTE. Tilgang til deltagerlisten, som oppdateres løpende etter hvert som det skjer påmeldinger, får man fra menylinjen på nettsiden. Arrangøren definerer selv i systemet hvilke opplysninger de ønsker fra deltagerne, om båt og utstyr og hva som skal vises i deltagerlisten. Deltagerlisten kan vises i to modus: 1) som enkel liste – det vil si som ren tekst og 2) som utvidet liste – med fullt mannskap, bilder og facts om deltagerne. Deltagerlisten er klikkbar, slik at man kan få opp mer informasjon om hvert enkelt lag/seiler som deltar. På forsiden av arrangementets nettside vises de til enhver tid 10 nyeste påmeldingene. Fra Sail Race System kan man eksportere alle påmeldingsdata ut i form av en csv-fil for bruk i for eksempel Excel.
 • MENYLINJE. Arrangøren kan legge til ubegrenset med tilleggsinformasjon om arrangementet i form av dokumenter og lenker til andre nettsider. Disse kan sorteres under en rekke menypunkter; «Om regattaen», «Oppslagstavle», «For deltagerne», «For publikum», «For media», «Pressedekning», «Tracking», «Historikk» der man for eksempel kan linke til tidligere arrangerte regattaer, m.m. Alle sidene som opprettes i Sail Race System blir lagret, slik at all historikk, resultatlister etc. blir værende og kan gjenfinnes.
 • BANNER. Sail Race System genererer automatisk et toppbanner med arrangementets navn, men arrangøren kan også lage sitt eget grafiske banner.
 • SPONSORER OG SAMARBEIDSPARTNERE. Sail Race System gir en god mulighet til å synliggjøre arrangementets sponsorer og samarbeidspartner. Logoen til hovedsponsor vises til høyre for toppbanneret, øvrige sponsorer og samarbeidspartnere vises under nøkkeldataene for arrangementet.
 • FACEBOOK. Man kan velge å knytte arrangementet til Facebook og bruke Facebook-kommentarer.
 • NYHETER OM ARRANGEMENTER. Arrangøren kan løpende legge ut nyheter om arrangementet i form av Tittel, ingress, tekst og bilde. Alle nyheter som blir publisert i Sail Race System blir også automatisk synliggjort på forsiden til seilmagasinet.no i en egen feed der. Nyhetstjenesten byr på en god mulighet til å bygge opp forventningen til arrangementet, og brukt i kombinasjon med sosiale medier som Facebook, Twitter etc. med link til regattaens nettside, kan man skape oppmerksomhet rundt arrangementet.
 • BILDEGALLERI. På nettsiden kan det opprettes et bildegalleri som forteller om arrangementet, atmosfæren, seilere, farvann, forening, osv. Dette kan være et viktig element i å markedsføre arrangementet. Bilder kan lastes opp enkeltvis eller som masseopplastning.
 • VIDEOGALLERI. På tilsvarende måte kan man bygge opp et videogalleri om eller fra arrangementet. Her kan for eksempel arrangementets leder ønske velkommen, man kan lage en promo-film om arrangementet, legge ut film fra tidligere arrangementer. Publiseringen er enkel; man limer inn innbyggingskoden fra Youtube, Vimeo eller andre kanaler som tilgjengeliggjør denne koden.
 • MED MER. Det fins en rekke flere tilpasninger og muligheter i Sail Race System som kan benyttes for å tilpasse nettsiden.

EKSEMPEL: Et eksempel på en nettside der mange av Sail Race Systems fasiliteter er benyttet, er denne fra Seapilot 2Star 2015: http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=1788&defView=1

«LIVE SIDE»
Når et arrangement er i gang, kan man på en enkel måte løpende publisere nyheter om arrangementet. Da endrer man visning av nettsiden til «live-modus». På live-siden kan man publisere enkle nyhetsbulletiner i form av tittel, tekst og bilde. Disse kommer i en egen nyhets-feed på live-siden.

EKSEMPEL: Et eksempel på live-side, er denne fra Seapilot 2Star 2015: http://www.sailracesystem.no/regatta?regatta=1788

RESULTATSYSTEM
I Sail Race System ligger det et fullverdig resultatsystem for regattaer. Det er internettbasert og har direkte tilgang til alle data om deltagerne som er lagt inn i påmeldingssystemet. Det kreves ingen eksport av data for å ta det i bruk. Resultatregistreringen skjer direkte på internett i administrasjonssystemet til Sail Race System og kan for eksempel skje via et nettbrett ute i målbåten. Straks et resultat er registrert, er det synliggjort på en foreløpig resultatliste på regattaens nettside.

Resultatsystemet håndterer ulike arrangementer.
ENKELTSEILASER MED ENTYPEBÅTER
REGATTASERIER MED ENTYPEBÅTER (for eksempel over en weekend)
SERIER MED ENTYPEBÅTER (for eksempel serie over onsdagsregattaer)
REGATTASERIER MED RESPITBEREGNING (for eksempel over en weekend)
SERIER MED RESPITBEREGNING (for eksempel serie over onsdagsregattaer)
REGATTAER MED PITSTOP

Har du ytterligere spørsmål, send e-post til post@sailracesystem.no