Drone

Drone til nytte og ikke bare moro

Foto: Morten Jensen – «Dronemannen»

I dag er det mange som er eiere av droner. De er lett å fly og bildene blir imponerende bra. Men det er ikke alle som følger forskriftene og reglene i bruk av drone. For å kunne operere litt profesjonelt må piloten inneha minimum R01 sertifikat og være godkjent av Luftfartstilsynet. Vi er det.

Å ta et droneoppdrag innebærer ansvar og det er viktig å ha forsikringen i orden i tilfelle skade på tredjeperson. Vi har det.

Et vellykket droneoppdrag fordrer god planlegging og at man har en plan med om hvordan sluttresultatet skal se ut. Hva er hensikten med oppdraget. Det blir sjelden noe godt resultat av bare å få dronen i lufta og ta resten etter innfalsmetoden. God planlegging, godt resultat.